Projekt: »Zdrava kuhinja na kolesih – domače je najboljše!«

Prijavitelj: L.Storitve d.o.o.
Partnerji: Xena d.o.o., Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Društvo Eksena
Obdobje trajanja: 1.3.2021 – 31.1.2022
Pričakovani znesek javne podpore: 49.983,66 €

Cilji in aktivnosti projekta:

Skozi vzpostavljeno partnerstvo med Šolskim centrom Slovenske Konjice – Zreče, podjetjem L.Storitve, Xena d.o.o. ter Društvom Eksena se bo oblikoval poslovni model, kjer bo ponudba kvalitetne lokalne prehrane in pijače za ranljive skupine (mladi, starejši in invalidi) ter ostale prebivalce na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« dostavljena v njihovo neposredno bližino. Partner Xena d.o.o. bo vzpostavil premični gostinski obrat (ustrezno certificirano gostinsko vozilo), za pripravo in postrežbo hrane in pijače, ki smo jo poimenovali »Zdrava kuhinja na kolesih«. Ta premični obrat je osrednjega pomena za projekt, saj bo predstavljal svojevrstno atrakcijo in zanimivost, ki bo pritegnila pozornost in zanimanje ranljivih skupin ter prebivalcev na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. S premičnim gostinskim obratom bomo v krajih Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče priredili 6 kulinarično-promocijskih dogodkov, kamor bomo k sodelovanju povabili lokalne pridelovalce in proizvajalce hrane in pijače (npr. kmetije, vinarji…itd.), ki bodo lahko na njem predstavili svojo ponudbo. Društvo Eksena bo v sklopu promocijske kampanje »Domače je najboljše!« pripravilo in izvedlo 6 promocijskih dogodkov skozi katere se bo promovirala celotna operacija ter lokalni pridelovalci. Partner Šolski center Slovenske Konjice – Zreče bo prispeval k projektu tako, da bo ranljivo skupino tj. mlade vključil preko aktivnosti podjetniškega krožka. Dijaki bodo pod okriljem mentorjev pridobili znanje in kompetence na področju podjetništva, kjer bodo lokalno hrano in pijačo povezali z oblikovanjem produktov tako, da bo le-ta lokacijsko dostopna za vse prebivalce na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, še posebej za ranljive skupine kot so mladi, starejši in invalidi. Podjetje L.Storitve bo prispevalo k projektu tako, da bo s svojim strokovnim znanjem na področju poslovnega svetovanja, sodeloval pri postavitvi novega poslovnega modela »Zdrave kuhinje na kolesih«. Ugotovitve in priporočila, ki jih bo podal partner ŠCKZ preko aktivnosti v sklopu podjetniškega krožka z dijaki, bo prijavitelj preveril in v sodelovanju z vsemi partnerji strokovno postavil poslovni model, ki bo deloval v praksi.

Spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (povezava)

Spletna stran PRP www.program-podezelja.si