PRAVILA IN POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE ŠENTBURGER

  1. Deli in všečkaj objavo Kapljica Šentburger.
  2. Označi prijatelje v komentar objave.
  3. Z sodelovanjem v nagradni igri se strinjate z objavo vaše fotografije prevzema nagrade, v primeru če ste dobitnik nagrade.
  4. Nagrajenec objavi na svojem FB prejeto nagrado ter označi FB stran Kapljica Šentburger.

Organizacija in namen/cilj spletne nagradne igre
Spletna nagradna igra na Facebooku  poteka v organizaciji Xena d.o.o., Pe Kapljica, DŠ 29645126 (v nadaljevanju organizator) z namenom povečanja prepoznavnosti.

Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe.

Udeleženec (-ka) lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe mlajše od 18. let.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženec strinja in da sprejema ta pravila in pogoje nagradne igre. Strinjati se mora s pravili vstopa in sodelovanja na straneh www.facebook.com. Bonitete in popusti, ki izhajajo iz nagradne igre se ne seštevajo.

Prevzem nagrad, obveščanje in sporočanje

Nagrajenec bo o nagradi in o pogojih ter načinu prevzema nagrade obveščen na dogodku. Stroške prevzema nagrade v celoti krije organizator. Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo po pozivu na dogodku nagrado prevzel. Izžrebanec bo po žrebu oddal svoje podatke. Nagrado bo prevzel v obliki bona. Če izžrebanec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju ali jih navede nepopolno, če so neresnični ali če izžrebanca ni mogoče obvestiti o nagradi (ni dosegljiv na dogodku) ali če pride do kršitve teh pogojev, izžrebanec izgubi pravico do nagrade, ne da bi bil upravičen do kakršnega koli drugega nadomestila. V tem primeru se na dogodku takoj izžreba drug nagrajenec.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je izdana v obliki darilnega bona. Nagrada je lahko prenosljiva na drugo osebo.
Za prevzem glavne nagrade mora nagrajenec:
• posredovati osebne podatke: ime priimek, naslov in kraj prebivališča, datum in kraj rojstva,
• predložiti davčno številko,
• navesti pristojni davčni urad.
Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je najkasneje ob prevzemu nagrade dolžan predložiti davčno številko. Organizator nagradne igre bo nagrajencu predal dogovorjeno nagrado in skladno z veljavno davčno zakonodajo in temi pogoji nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo.
Nagrade v vrednosti do 42,00 EUR niso obremenjene z dohodnino. Če je vrednost nagrade nad 42,00 EUR, bo organizator oz. sponzor nagradne igre plačal akontacijo dohodnine, ki znaša 25% bruto vrednosti nagrade. Organizator nagradne igre, nagrajencu v roku 10 dni od žreba pošlje obračun nagradne igre z obračunano 25 % akontacijo dohodnine, katero vrednost prejemnik nagrade še pred koriščenjem nagrade poravna na TRR organizatorja: SI56 ________________ . Organizator v imenu nagrajenca/prejemnika nagrade na pristojen Davčni urad odda poročilo o prejemu nagrade (obrazec REK-2) ter odvede in plača višino akontacije dohodnine.

9. Plačilo storitev
Sodelovanje v nagradni igri prek interneta je brezplačno. Internetno povezavo uporabniku zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Za sodelovanje niso zahtevana nikakršna doplačila, turistične takse ali davčne dajatve.

10. Zasebnost in varovanje podatkov
Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke o sodelujočih v nagradni igri uporabil in obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre (oziroma podelitve nagrade) ter za potrebe, ki izhajajo iz 2. točke teh pravil. Organizator se obvezuje, da bo podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavnimi predpisi. Udeleženec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da bodo njegovi osebni podatki objavljeni na seznamu nagrajencev.
Sodelujoči lahko morebitne kršitve njegovih pravic kadarkoli sporoči na naslov Xena d.o.o., Pe Kapljica, DŠ 29645126 ali na e-poštni naslov: info@sentburger.si
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se udeleženec strinja s pogoji nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani – www.sentburger.si

11. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakršnekoli druge spremenjene okoliščine.